Equipaments Culturals del Districte de Ciutat Vella

Mobile World Centre

Plaça Catalunya – Portal de l’Àngel,
08002 Barcelona

Museu Marítim de Barcelona

Av. de les Drassanes, 08001 Barcelona

Consell Superior d’Investigacions Científiques

Egipcíaques 15, 08001 Barcelona

Biblioteca de Catalunya

Hospital 56, 08001 Barcelona

Institut d’Estudis Catalans

Carme 47, 08001 Barcelona

El Born Centre Cultural

Plaça Comercial 12, 08003 Barcelona