Actes

5 maig 2014

Convocatòria Assemblea 2014

Per acord de la Junta Directiva, en la reunió del dia 24 de març, convoquem l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA de l’Aula d’Extensió Universitària Ciutat Vella per a la Gent Gran, per el proper día 5 de maig, dilluns , a les 18 hores, en única convocatoria,  a la Sala d’Actes del Museu Maritim de Barcelona, Av. de les Dressanes s/n, 08001 Barcelona, amb el següent :

 

ORDRE DEL DIA  

 

1.   Aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea  anterior 29/4/2013

2.   Aprovació, si s’escau, de la Memoria d’activitats de l’any 2013

3.   Enquesta sobre les activitats futures de l’Aula

4.   Torn  obert de paraules

 

L’Assemblea començarà a continuació de la conferència programada per aquest dia i en el mateix saló d’actes.

 

Barcelona, 28 de març  de 2014

 

AULA D’EXTENSIO UNIVERSITARIA CIUTAT VELLA PER A LA GENT GRAN

HCALVO1.BMP 

______________________________________________________

       Humberto Calvo – Secretari  

 

Lloc: Museo Marítimo de Barcelona - Av. Dressanes, s/n - Barcelona

Horari: 18 horas

Organitzador: Aula d'Extensió Universitaria Ciutat Vella per a la Gent Gran